Borättsombildningar dröjer

Boende i kommunala bostadsbolag som vill köpa sina lägenheter får troligen vänta till efter sommaren nästa år. Anledningen är att det tar tid att avskaffa den lag som förhindrar den här typen av ombildningar.

Ambitionen är att en proposition som avskaffar stopplagen ska tas innan riksdagen gör sommaruppehåll 2007.

Den socialdemokratiska regeringen införde i april 2002 Allbolagen,som den formellt heter, för at förhindra att bostadsrättsföreningar köpte hyresfastigheter från de kommunala bostadsbolagen.

Anledningen var att det ansågs som ideologiskt fel att sälja allmännyttans hus då de bland annat är vägledande för hyresnivån hos privata värdar.

Och om nu den här stopplagen avskaffas innan riskdagen gör sommaruppehåll så bör ombildningarna kunna börja hösten 2007, enligt Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig på finansdepartementet.