Avvisad egyptier kräver skadestånd

Mohammed Alsery, en de båda egyptier som under brutala former utvisades från Sverige via Bromma Flygplats för fem år sedan, begär nu skadestånd av den svenska regeringen - och att han ska beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Alserys begäran kommer efter ett beslut i FN:s människorättskomitté som uppmanat den svenska regeringen att kompensera Alsery för det han blivit utsatt för i samband med utvisningen, rappporterar Ekot.

Den svenska regeringen vill inte kommentera frågan innan den lämnat sitt svar till FN:s människorättskommitté.