Snabba åtgärder krävs för flyktingbarn

Barnombudsmannen Lena Nyberg kräver nu snabba åtgärder för att hjälpa de barn som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl. I en skrivelse till regeringen konstaterar hon att cirka 160 barn väntar på att få flytta från de tillfälliga boenden som finns i bland annat Solna och Sigtuna och att många väntat i flera månader.

Hon skriver att det inte verkar som om Migrationsverket och kommunerna frivilligt kommer att nå en lösning på hur barnen ska få hjälp.

Lena Nyberg anser att den behandling barnen utsätts för är oacceptabel och ovärdig.