Fler jobb i Stockholm nästa år spår Ams

Det blir fler jobb i Sverige nästa år - det spår Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, i en ny prognos. I Stockholms län väntas sysselsättningen öka i nästan alla branscher. Den största ökningen väntas i finans- och uppdragssektorn.

Också byggbranschen väntas öka, men inte lika kraftigt, och där varnas det för att att arbetskraftsbrist kan uppstå.

Hittills har ungdomar och högutbildade tillhört dem som gynnats av att allt fler får jobb. Däremot har arbetslösheten ökat för personer med utomnordisk bakgrund och personer med funktionshinder under det senaste året, enligt Ams.