Satsning på unga förtidspensionärer

Försäkringskassan i Stockholm ska genom samarbete med arbetsförmedlingen och vården i länet försöka få fler unga personer från ett liv på bidrag tillbaka ut i arbetslivet. Idag lever närmare 4000 unga under 30 år i Stockholm på aktivitetsbidrag - det som förut kallades förtidspension.