Större stöd till anhörigvårdare krävs

Kommunerna behöver bli bättre på att hjälpa personer som väljer att vårda anhöriga som är sjuka i hemmet. Det anser Röda Korset, som bland annat har verksamhet för att stötta personer som vårdar anhöriga.