Stort tryck på SFI i Stockholm

Den stora ökningen av antalet personer som fått uppehållstillstånd i år gör att det nu för första gången är kö för att få studera på SFI, svenska för invandrare i flera kommuner i länet.

I Stockholm har inga av de skolor som erbjuder svenska för invandrare för tillfället några lediga platser, och väntetiden kan enligt Leif Styfberg, chef för vuxenutbildningen i Stockholm bli allt från 8 veckor upp till 3 månader för att få börja läsa svenska. I dagsläget står 500 personer i kö för SFI i Stockholm.

Kommunerna i Stockholms län hade till och med den sista oktober tagit emot 5 200 flyktingar som fått uppehållstillstånd, nästan tre gånger fler än under hela förra året. Det har satt press på SFI och i de kommuner som tagit emot flest flyktingar: i Huddinge, Botkyrka, Södertälje och Stockholm är det i dag kö för att få en plats, trots att kommunerna utökat antalet studieplatser kraftigt.