Fortsatt minskning av konkurser i länet

Antalet konkurser fortsätter att minska i Stockholms län,  till skillnad från i landet som helhet där antalet företag som går i konkurs nu ökar, jämfört med förra året.

Det är företagen i Stockholms län som nu håller upp konkursstatistiken i landet. Antalet företag som har gått i konkurs i Stockholmområdet hittills i år, är 13 procent färre än under samma period förra året. I landet som helhet har antalet konkurser i stället svagt ökat under hösten.

Stor minskning i byggbranschen
I Stockholmsområdet har antalet konkurser sjunkit mest i normalt konkursutsatta branscher som hotell-och restaurang, data/IT, grossisthandel och privata tjänster som reklam- och juristbyråer.

Men det som framförallt ligger bakom minskningen av antalet konkurser här är byggbranschen som hade många konkurser förra året.

Flera skäl till bättre siffror i Stockholms län
Att siffrorna nu ser bättre ut i Stockholms län än i landet som helhet förklarar Fredrik Polland, på affärs och kreditupplysningsföretaget UC:s avdelning för företagsinformation, med att att fler företag startar här i högkonjunkturer, att konjunkturen länge varit stark och att när marknaden växer finns det utrymme för fler företag att lyckas.

Den svaga nedgången i rikssiffrorna under hösten tolkar UC som en svag tendens och de tror att siffrorna återigen kommer stärkas innan en framtida vikande konjunktur kommer.