Fler utländska studenter på högskolorna

Allt fler studenter på högskolor har utländsk bakgrund, det visar en rapport som Statistiska centralbyrån gjort tillsammans med Högskoleverket. Högst andel studenter med utländsk bakgrund hade Karolinska institutet i Solna.

Läsåret 2004/2005 var 16 procent av de högskolestuderande själva födda utomlands eller hade två föräldrar som var det. Det är en ökning med fem procentenheter jämför med åtta år tidigare, visar en rapport som Statistiska centralbyrån gjort tillsammans med Högskoleverket.

Stora skillnader mellan invandrargrupper
Men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stora. Av ungdomar från Iran hade 45 procent börjat på högskolan vid 25 års ålder. Det är en lika hög andel som studenter med svensk bakgrund.

Näst högst andel hade ungdomar födda i Finland följt av Polen och Bosnien-Hercegovina. Ungdomar från Afrika eller med irakisk bakgrund hade däremot låg övergång till högskolan.

Naturvetenskapliga utbildningar lockar
Flest av de här studenterna lockas av utbildningar inom naturvetenskap, vård och teknik , det är utbildningar som är användbara internationellt.

Karolinska institutet i Solna hade högst andel utrikesfödda nybörjare. Därefter följde Danshögskolan, Sophiahemmets högskola och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.