Klart med ansvaret för småspråk på universitet

Nu har universiteten enats om hur de ska dela upp ansvaret för små språk mellan sig. Stockholm får ansvaret för finska, lettiska, litauiska, portugisiska och svenskt teckenspråk.

Det universitet som åtar sig ett visst språk är därmed ansvarigt för att se till att det bedrivs undervisning i språket.

Regeringen tar det slutliga beslutet om hur språken ska fördelas.