Färre brandmän i Stockholm

Under det budgetmöte som börjar i Stockholms stadshus på torsdagen väntas den borgerliga majoriteten skära ned brandförsvarets budget för de kommande åren med runt 60 miljoner kronor.

Facket är mycket kritiskt till besparingarna och saknar även en genomgång av vilka konsekvenserna blir.

– Jag tycker att agerande är bakvänt, detta kommer innebära stora risker för Stockholms stad. Som storstad och en stad med mycket turister och en stad som förtätas borde man tycka att stadens säkerhet borde växa i samma tak, men här skär man ned, säger Anders Cederberg, ordförande för stockholmsavdelningen på Brandmännens riksförbund.

Utryckningsstyrkan minskar
Besparingarna innebär, enligt brandchef Hans Lagerhorn, att utryckningsstyrkan skärs ned från idag mellan elva och nio man till sju vid de elva brandstationerna.

För att kunna hålla igång utbildning och ha personal vid större insatser kommer det dagtid att finnas tre extra insatsstyrkor med totalt 27 personer.

Lägre service
Enligt brandchefen kommer inte utryckningstiden att påverkas, men Hans Lagerhorn menar att servicen blir lägre med färre personer i tjänst.

– Om man har en minskning på budgeten som på en operativa sidan är på 35 miljoner kronor så är det klart att man inte kan ha samma räddningstjänst som vi har haft förut. Vilka konsekvenser detta får kan vi inte bedöma nu, men det är självklart att det är en annan nivå på räddningstjänsten, säger Hans Lagerhorn, brandchef i Stockholm.

Har du gjort någon konsekvensanalys av den här situationen?

– Vi har fått ett uppdrag från politiken, säger han.

Hur ser du på att konsekvensanalysen görs efter att det tagits ett beslut om nedskärningar?

– Det här är fortfarande ett politiskt beslut och mitt uppdrag är att genomföra beslutet, säger Hans Lagerhorn, brandchef i Stockholm.