Specialskola i Sigtuna kan utredas

Utbildningen för barn och ungdomar som är döva, hörselskadade och dövblinda ska ses över. Det väntas regeringen besluta idag. Det gäller bland annat om behoven tillgodoses och om ansvaret för olika utbildningar kan förenklas.

En snabbutredning ska också föreslå hur de två specialskolorna - Ekeskolan i Örebro för synskadade elever med flera funktionshinder och Hällsboskolan i Sigtuna för elever med grav språkstörning - ska öppna för nya elever igen. Den socialdemokratiska regeringen började avveckla skolorna för fem år sedan, rapporterar Ekot.