Ny trafikled kan bli klar tidigare

Bygget av Förbifart Stockholm, det vill säga en västlig trafikled mellan Kungens kurva och Häggvik, kan bli färdig tidigare och bli billigare än vad som hittills har sagts. Det menar Stockholms Handelskammare i en ny rapport.

Enligt handelskammaren skulle en så kallad PPP-lösning göra att Förbifart Stockholm blir klar 2015, vilket är åtta år tidigare och minst två miljarder billigare än planerat.

En PPP-lösning innebär att privata entreprenörer betalar för bygget och driften av vägen. Staten går sedan in och betalar i efterhand när allt är klart.

Kostnaden för bygget av Förbifart Stockholm beräknas till mellan 20 och 25 miljarder kronor i grundinvesteringar, enligt Stockholms handelskammare.