Ökat antal gråsälar hot mot sportfiske

Det ökande antalet gråsälar i Östersjön upplevs som ett allt större problem av länets sportfiskare. Idag finns det ca 2500 gråsälar i Stockholms län. Yrkesfiskarna har länge klagat över att sälarna förstör redskapen och tömmer näten på fisk men även sportfiskare upplever en allt större konkurrens från gråsälen.