Värmdö berett ta emot flyktingbarn

Till skillnad från många andra kommuner är Värmdö kommun nu beredd att ta emot ensamkommande flyktingbarn, beslutet fattades på torsdagskvällen. Det är ännu inte bestämt hur många ensamma flyktingbarn kommunen kommer ta emot. Diskussion om hur många kommer ske i samråd med Integrationsverket.

– Barnen måste komma först här och vi kommer göra allt i den här frågan, så att jag räknar med att i början av 2007 ska vi kunne stå startklara med att kunna ge ett bra mottagande här, säger Stefan Dozzi, kristdemokratisk ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden i Värmdö kommun.

Antalet asylsökande barn som kommer till Sverige har ökat under året och i snitt kommer nu tre ensamma flyktingbarn till Sverige varje dag. De flesta från Irak, följt av Somalia och Afghanistan.

Från den 1 juli i år är det kommunernas ansvar att ta hand om de ensamma flyktingbarnen. Men Migrationsverket har haft stora svårigheter att hitta kommuner som vill ta sig an barnen. Radio Stockholm har tidigare berättat om hur många barn i stället fastnar i de tillfälliga boenden i bland annat Sigtuna och Solna där de egentligen bara ska stanna i några dagar.

Hittills har bara 18 kommuner i hela landet tagit på sig att ta emot barnen och ordna familjehemsplatser. Men nu är alltså Värmdö kommun beredd att göra en insats.  

Vid gymnasie- och utbildningsnämndens möte på torsdagskvällen fattades beslut om att Värmdö komnun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Men det är alltså ännu inte bestämt hur många ensamma flyktingbarn kommunen kommer ta emot. Diskussion om hur många kommer ske i samråd med Integrationsverket.

Vid mötet togs det dessutom beslut om att utöka flyktingkvoten från 25 flyktingar per år till 83.

Inget parti reserverade sig mot beslutet, enligt Stefan Dozzi, kristdemokratisk ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden.