Ny kritik mot Vittra

Friskoleföretaget Vittra får återigen kritik. Det är facket som anser att de anställda arbetar för mycket övertid. Nyligen avslöjades att Vittra i ett internt dokument uppmanat sina skolchefer att inte berätta om företagets egentliga vinst
. Lärarförbundet har under en längre tid ifrågasatt personalpolitiken på Johanssons skola i Sollentuna, som tillhör Vittra. Enligt förbundet känner sig lärarna utarbetade, de arbetar mycket övertid och många har dessutom slutat. Johanssons skola har funnits sedan 1993 och har 400 elever mellan 6 och 16 år. Tanken bakom Vittra och Johanssons skola är att ge eleven mer eget ansvar och på det sättet utvecklas. Men flera lärare vittnar om att det inneburit merjobb och svårigheter att hinna med allt som bör göras. För två veckor sedan offentliggjordes ett internt dokumment från Vittra som visar att skolornas vinst är betydligt högre än vad man tidigare sagt. Nu säger Lärarförbundet att man under en längre tid ställt sig frågande till skolans stora personal omsättning och ledningens sätt att hantera de anställda. Bland annat uppger Lärarförbundet att skolans ledningen bett lärararna att skriva på ett avtal som innebär att man i stället för att få betalt per övertidstimma får en klumpsumma på tusen kronor per månad.