Fler MC-olyckor leder till inställda operationer

Problemen med att planerade operationer fått ställas in vid Karolinska sjukhuset har fortsatt under sommaren - till följd av att allt fler skadas i motorcykelolyckor.
De första sju månaderna i år skadades totalt 220 personer i landet allvarligt i mc-olyckor, enligt polisens inrapportering till vägverket. I fjol skadades 190 under motsvarande period. Richard Wallensten, tillförordnad verksamhetschef på ortopediska kliniken vid Karolinska sjukhuset, säger till TT att sjukhuset har tvingats till drastiska neddragningar av planerade operationer. Radio Stockholm uppmärksammade problemet i juni, och under sensommaren har problemen fortsatt. Redan planerade operationer av mindre akut karaktär har fått ställas in och skjutas fram flera månader, trots att personalen offrat ledigheter för att hinna med. Speciellt svårt har det varit under semestermånaderna som även tidigare inneburit personalbrist och stängda avdelningar. Någon enkel förklaring till att antalet olyckor med svårt skadade ökar finns inte, men Richard Wallensten påpekar att många av de skadade är män i 20-25 års-åldern och att skadorna i flera fall hade kunnat undvikas eller minskas om förarna burit skyddande skinnkläder och boots. En annan förklaring till olycksökningen kan vara att antalet inregistrerade motorcyklar stiger.