Hårda ord om inhyrda utredare i socialtjänsten

Frågan om inhyrda utredare i vissa socialtjänstärenden ledde till hård debatt vid ett extrainsatt fullmäktigemöte i stockholms stadshus igår kväll. Det var stadsledningskontorets rapport om upphandling inom individ- och familjeomsorgen som skulle klubbas.
Det blev en lång och emellanåt också upprörd debatt när stadsledningskontorets rapport togs upp i fullmäktige. Enligt oppositionen, bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är rapporten ett led i fortsatt privatisering av socialtjänsten. De borgerliga bestående av moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet hävdade å sin sida att upphandlingar gjorts ända sedan mitten av 90-talet, alltså även då socialdemokraterna satt vid makten, och att rapporten snarare handlar om att få tydliga regler för hur upphandlingar ska gå till. Bakgrunden är att både länsrätten och justitieombudsmannen, JO, har olagligförklarat Stockholms stads beslut att lägga ut socialtjänstutredningar på privata entreprenörer - dock med vissa undantag. Ärendet överklagades och ligger nu hos kammarrätten. Oppositionen menar att de styrande borde avvakta kammarrättens dom innan ytterligare steg tas, något som upprör moderata socialborgarrådet kristina Axen Ohlin. Hon hävdar i stället att hon tar ställning för de utslagna, inte för socialsekreterarna, och genom sin linje vill efffektivisera förvaltningen.