"Badvarningarna efter avloppsutsläppet överdrivna"

Miljöförvaltningen i Stockholm har överdrivit riskerna med avloppsutsläppet i Mälaren för en tid sedan, och någon fara för de badande har det aldrig varit. Det säger Syvabs VD Alf Göran Dahlberg till Radio Stockholm.
Enligt Dahlberg har utsläppet från Syvabs anläggning i Mälarhöjden - det första sedan 1984 - skett på ett sådant djup att det aldrig kommit upp till de badande. Syvab har också enligt Dahlberg tillstånd till sådana här utsläpp av avloppsvatten och något krånglar. Hittills har två kaféägare - en i Bromma och en i Mälarhöjden - hört av sig till Syvab med krav på skadestånd för att de badande uteblivit den senaste tiden, efter miljöförvaltningens larm.