Slut med Connex på Roslagsbanan

Nya bolaget Roslagståg vann upphandlingen om trafiken på Roslagsbanan från årsskiftet över nuvarande entreprenören Connex. Roslagståg AB är ett samägt bolag mellan Tågkompaniet och statliga danska järnvägsbolaget DSB. Anbudssumman är 23 procent högre än den nuvarande kostnaden, och då ingår bland annat stationsskötsel, snöröjning, fler tåg och krav på punktlighet.