Sköterska på Polhemsgården får kritik

En sjuksköterska från ett bemanningsföretag får kritik från Socialstyrelsen för två händelser på äldreboendet Polhemsgården i Solna i november förra året.
I det ena fallet fick en dement kvinna med smärta vänta onödigt länge på smärtlindring, trots att övrig personal påpekade detta för den inhyrda sjuksköterskan. Enligt Socialstyrelsen kan den långa väntan ha tillfogat kvinnan onödigt lidande Det andra fallet inträffade samma dag och rör en kvinna som fick en dubbel dos insulin. Den inhyrda sjuksköterskan gav kvinnan en insulindos trots att hon redan fått insulin. Socialstyrelsen ser allvarligt på händelserna och anser att sjuksköterskan gjort sig skyldig till ett "icke ringa fel" i sin yrkesutövning.