Höjda böter för den som inte använder bilbälte

Bötesstraffet för den som inte använder bilbältet kommer att bli dubbelt så högt jämfört med idag - 600 kronor i stället för dagens 300 kronor. Det beslutade Riksåklagaren idag.
Beslutet kommer efter en framställan från Vägverket och Rikspolisstyrelsen. Det höjda bötesbeloppet införs den 1 november.