Klartecken för bad i Mälaren

Nu kan man bada alldeles som vanligt igen vid de bad i Mälaren i Stockholm där Miljöförvaltningen tidigare rekommenderat försiktighet efter utsläppet av avloppsvatten.
Det gäller Mälarhöjdsbadet, Smedsuddsbadet, Solviksbadet, baden på Långholmen samt baden på Stora och Lilla Essingen. Samtliga badplatser har tjänligt vatten, enligt vattenproverna, och därför upphäver Miljöförvaltningen rekommendationen att iaktta försiktighet när man badar. En sista extra provtagning görs i slutet av veckan.