Bättre tandvård för hemlösa

De hemlösa i Stockholm fick idag en egen tandläkarmottagning.
Med hjälp av pengar från Socialstyrelsen, Stockholms stad, landstinget och tandvårdsnämnden startar odontologiska institutionen i Huddinge ett 3-årigt projekt för att ge de hemlösa bättre tandstatus. Mottagningen ligger på Maria Prästgårdsgata 32 på Södermalm.