Kritik efter att man dött inom äldreomsorg

Efter ett dödsfall inom äldreomsorgen i södra Stockholm riktas nu allvarlig kritik mot stadsdelsnämnden Enskede-Årsta. En äldre man blev liggande i tre dagar i sin lägenhet innan han fick hjälp till sjukhus där han senare dog. Mannen skulle egentligen ha hemtjänst en gång om dagen.

Krititiken, som kommer från länsstyrelsen, gäller brister i hemtjänstens rutiner. Länsstyrelsen reagerar också mot att stadsdelsnämden inte anmälde händelsen, något som borde ha gjorts omedelbart enligt lex Sarah.