Länet bör bilda eget byggbolag, anser S

Socialdemokraterna i Stockholms län föreslår nu att kommunerna i länet ska bilda ett gemensamt kommunägt bygg- och bostadsföretag för att få igång byggandet av hyresrätter i regionen.
Det är en av punkterna i socialdemokraternas valmanifest för Stockholms län som presenterades igår. Socialdemokraterna vill också satsa 350 miljoner kronor extra för att öka SL-trafikens pålitlighet. Partiet vill även stoppa alla utförsäljningar av kommunernas och landstingets tillgångar, som det står i manifestet.