Protester mot besparingar i brandförsvar

Brandmännen i Stockholm lämnade idag över 19 000 namnunderskrifter till ansvariga politiker i Stockholms stad, i protest mot de planerade besparingarna inom brandförsvaret nästa år.

Conny Söderberg, brandmästare på Kungsholmens brandstation, säger till Radio Stockholm att besparingarna innebär en minskning av utryckningsstyrkorna med ungefär 25 procent på varje station.

Enligt miljö- och fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton finns det ungefär 20 miljoner kronor som ännu inte fördelats i budgeten för brandförsvaret, men det är tveksamt om de kommer att gå till att förstärka bemanningen.