Vuxna lovas gymnasieutbildning av S

Socialdemokraterna i Stockholm vill införa en särskild gymnasiegaranti för alla vuxna.
Garantin skulle innebära att alla vuxna som inte har gått i gymnasiet får rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasiegarantin finns med bland de 99 punkter som socialdemokraterna lovar genomföra om de vinner valet i Stockholm.