Östersjön så varm att hårda höststormar befaras

Östersjöns vatten är hela sex grader varmare än normalt, vilket kan medföra kraftigare stormar i höst .
Klimatforskaren Markko Rummukainen på SMHI i Norrköping, säger till Sveriges Radio Blekinge att om lågtrycken kommer från öster och sydost tar de upp mycket energi och vattenånga från det extremt varma vattnet i Östersjön och förstärks. Om lågtrycken kommer från väster eller sydväst, som de oftast gör, inverkar Östersjön inte alls i lika hög grad.