12 000 fick avslag trots tillfällig asyllag

När den tillfälliga asyllagen trädde i kraft i fjol fick många flyktingar som tidigare levt gömda, stanna i Sverige. Men av de 31 000 personer som sökte uppehållstillstånd fick 12 000 avslag på sin ansökan.

För de som fick avslag finns mycket små möjligheter att få sitt ärende prövat igen. Efter fyra år i Sverige ska familjen Djabbarla utvisas till Azerbadjan, och kallas till ett återvändarsamtal på Migrationsverket.

För snart fyra år sedan kom familjen Djabbarla från Azerbadjan till Sverige och sökte asyl. I hemlandet råder en släktfejd som innebär att ett dödshot ligger över familjens två söner.

- Jag orkar inte, det är nästan fyra år i Sverige. Jag kan inte tänka, inte planera någonting, säger pappan i familjen Mechman Djabbarla.

När den tillfälliga asyllagen trädde i kraft förra året innebar det att 17 000 flyktingar fick stanna i Sverige. Lagen riktade sig framför allt till barnfamiljer, men för 12 000 personer som familjen Djabbaril, blev det ändå avslag. Mamman har nu gjort flera självmordsförsök och barnen mår mycket dåligt.

Men läkarintyg har inte hjälpt familjen, och när nu ett utvisningsbeslut står fast går det inte att överklaga.  Möjligheterna att få stanna i Sverige är mycket begränsade. Under 2005 beviljades uppehållstillstånd till 5 procent av de azerbadjaner som sökt asyl.

Dag Böhnke, enhetschef på Migrationsverket förklarar vad som gäller:

- Alltså, Migrationsverkets roll är ju att hjälpa de som återvänder på frivilligt återvänder när man har fått beslut. Om det inte sker på frivillig basis och ändå finns ett beslut som står fast, då har vi möjlighet att i nästa steg lämna över till polisen.