Kommunalråd bygger om skyddat hus utan bygglov

Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm, moderaten Mikael Freimuth har utan bygglov byggt om sina 1800-talshus i Vaxholm trots att de ingår i ett område som är har stort kulturhistoriskt värde och är kulturmärkt.
I ett av husen har vatten och avlopp dragits in, en balkong har byggts och en dörröppning sågats upp i sommar - trots att Vaxholms kommun inte har fått in någon ansökan om bygglov. Arkitekt Magnus Dahl som bor granne med Mikael Freimuth, är mycket kritisk till ombyggnaden. Han säger till Radio Stockholm att det är beklämmande. Även tidigare har Mikael Freimuth byggt om utan att först ansöka om bygglov, då gällde det panel och fönster på det andra huset. Trots att ärendet behandlades i både länsrätt och kammarrätt och kommunen först krävt att fastigheten skulle återställas till ursprungsskicket, beviljade ändå stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm i efterhand byggnadslov för den ombyggnaden. Kommunens bygglovhandläggare kommer nu att titta närmare på den ombyggnad som gjorts i sommar. Radio Stockholm har sökt Mikael Freimuth för en kommentar, men inte lyckats nå honom.