Åldersgräns på konstverk

Tensta konsthall i nordvästra Stockholm kommer att ha 15-årsgräns för ett av konstverken på en utställning av konstnären och filmare Chris Cunningham som öppnar imorgon.
Det gäller videon Flex, som innehåller sex och våldsscener. Statens biografbyrå har fått granska verket och bestämt att det ska ha 15-årsgräns. Enligt lagen ska konstinstitutioner lämna allt fiktivt material till förhandsgranskning. Chefen för Tensta konsthall, Gregor Wroblewski, säger till Radio Stockholm att om lagen alltid skulle följas skulle det begränsa den konstnärliga friheten och fördyra utställningarna.