Svårt besöka kulturevenemang för funktionshindrade

Det är svårt för många funktionshindrade att besöka olika kulturevenemang i Stockholm. Det kan handla om att det saknas ramper för rullstolsburna eller att hörselslingor för hörselskadade inte fungerar.

Karin Westlund, förbundsordförande i de handikappades Riksförbund, ger ett exempel på när det kan vara svårt med tillgängligheten:

- Om jag skulle nu vilja gå på Folkoperan så kommer jag inte in. Då måste man lägga ut ramper och ramper av en icke tillåten lutning, berättar hon.

Problemet för rullstolsburna är ofta att teatrar och konserthallar inryms i gamla fastigheter som inte får byggas om hur som helst. Det gör det både svårt och dyrt att handikappanpassa.

På Folkoperan på Hornsgatan i centrala Stockholm är man väl medvetna om problemet och man har nyligen fått pengar från Statens kulturråd för att göra lokaler och föreställningar mer tillgängliga, berättar Elenor Wolgers som är kommunikationschef på Folkoperan.

- Vi fick 240 000 beviljat och då har vi påbörjat med sajten, vår hemsida, och att gå igenom hela lokalen med hjälp av en arkitektfirma, så nu vet vi, vi har svart på vitt alla våra brister, och det är en väldigt bra utgångspunkt, säger hon.

Men arbetet med att göra offentliga platser tillgängliga för funktionshindrade går för trögt tycker både Boverket och de handikapporganisationer som finns.

Målsättningen från både staten och Stockholms stad är att alla allmänna platser ska vara fria från hinder senast år 2010, men i en enkät som Boverket gjort visade det sig att endast 5 procent av fastighetsägarna hade tagit bort hinder.