Breviksbadet på Lidingö stängt

Lidingö kommun har stängt bassängbadet Breviksbadet efter att flera besökare säger sig ha insjuknat i diarréer och feber.
Enligt Torbjörn Bragderyd, chef på Lidingö kommuns kultur- och fritidsförvaltning visar Smittskyddsinstitutets provtagningar att bassängvattnet inte innehåller några bakterier. Trots det hålls badet stängt, åtminstone tills resultaten från Smittskyddsinstitutets fördjupade provatgningar blir klara under nästa vecka.