2003 kan elever söka gymnasieskola i hela länet

Nu är det klart att gymnasieeleverna i Stockholms län i framtiden kommer att kunna välja gymnasieskola var som helst i länet.
Stockholm har som sista kommun i länet tagit beslut om att skriva på överenskommelsen om en gemensam, regional intagning till gymnasieskolorna. De elever som söker till gymnasiet hösten 2003 ska kunna söka till skolor i hela länet. Eleverna ska få överblick över valmöjligheterna på webben.