Fabrikslokaler med högt värde undersöks

En stor kartläggning har gjorts över gamla industrilokaler i Stockholm, bland annat Elektroluxfabriken på Lilla Essingen. Länsstyrelsen har kommit fram till att det är mest de små verkstäderna från början av 1900-talet som bevaras medan större industriområden, från tiden kring första världskriget verkar vara mindre attraktiva.

Eva Dahlström Rittsél har på uppdrag av länsstyrelsen kartlagt viktiga industrihistoriska plaster i hela Stockholms län. Här återfinns allt från chokladtillverkaren Marabous gamla anläggningar i Sundbyberg, det nedlagda kärnkraftverket Ågesta i Huddinge och LM Ericssons fabriksstad vid Telefonplan som numera hyser konstfack. Frågorna man har ställt sig är: Hur används dessa miljöer idag? Hur bevarar vi miljöerna i framtiden?

Vissa viktiga byggnader och industriområden kommer länsstyrelsen att skydda med byggnadsminnesmärkning, förklarar Eva Dahlström Rittsél, men viktigare för att föra vidare är att hitta nya, och levande sätt att bevara - att man hittar nya funktioner åt gamla industrier i stan. Kanske kan man starta ny småskalig tillverkning, kanske går det att omvandla till bostäder.