Fyrverkeriförsäljning granskas inte

Få butiker i Stockholms län som har försäljningstillstånd för fyrverkerier kontrolleras av polisen, det visar en granskning som P4 Extra gjort.

För att hindra att ungdomar får tag på och skadas av nyårsraketer ska polisen ha tillsyn över de butiker som säljer fyrverkerier. Men många butiker i landet inspekteras aldrig, visar en rundringning som programmet P4 Extra gjort.

I Stockholms län har 700 butiker försäljningstillstånd, men bara 150 kommer att kontrolleras - det säger Patrik Jansson på tillståndsenheten.

Polisen ska kontrollera att butiker som säljer nyårsraketer har tillstånd och följer reglerna. Det ska finnas utbildad personal, fyrverkerier får inte säljas till personer under 18 år och de får inte ligga framme på disken.