Svårt ta hand om de många gamla i framtiden

Kommunerna i länet är inte förberedda för att ta hand om den växande gruppen äldre. Det säger Nils Gustafsson, ordförande för pensionärnas riksorganisation, PRO i Stockholms län.
Den medicinska utvecklingen gör att medellivslängden ökar stadigt och enligt prognoser från statistiska centralbyrån, SCB, väntas antalet 85 åringar och äldre att öka med 25 procent fram till 2010. Det ser olika ut i länets kommuner. Salem, Tyresö, Österåker och Upplands Bro kan räkna med att de som fyllt 80 år ökar med 50 procent. I Järfälla kommun beräknas de som fyllt 85 år bli dubbelt så många som idag. Trots att de äldre blir allt friskare kommer ökningen att kräva mer äldrevård.