Svalt intresse för reshjälp inom färdtjänsten

Personer med färdtjänst kan träningsåka i kollektivtrafiken med hjälp av en så kallad Reskamrat. Det är Färdtjänsten i Stockholm som erbjuder alla med färdtjänsttillstånd att få träningsåka en sträcka tillsammans med en hjälpperson, för att senare kunna göra resan själv.

Möjligheten har funnits sedan i augusti i år, men de funktionshindrade är inte odelat positiva till projektet, och hittills har intresset varit svalt, säger Annarella Löfblad projektledare på Färdtjänsten, till Radio Stockholm.

Tre personer har anställts, genom så kallade plusjobb, för att hjälpa personer med färdtjänst att träningsåka i kollektivtrafiken. Projektet är tänkt som en möjlighet för en del att kunna klara av vissa resor på egen hand.

Men hos många funktionshindrade finns det en rädsla för att det är ett sätt att dra ner på färdtjänsten, säger Monica Ulmeryd, ombudsman på Synskadades Riksförbund i Stockholm - som också ifrågasätter resehjälparnas kunskaper.

Flera handikapporganisationer har varit med i arbetet bakom projektet, men det som var tanken från deras håll - med en helhetssyn som startar redan med hur till exempel rullstolen från Hjälpmedelscentralen är anpassad till kollektivtrafik - till hur kollektivtrafiken utformas, den idén har krympt på vägen, säger Monica Ulmeryd.

Men Annarella Löfblad på Färdtjänsten ser inget motsatsförhållande, utan ser projektet som ett frivilligt erbjudande och ett komplement till färdtjänsten.