Anhörigvård ökar kraftigt

När antalet äldre ökar får anhöriga dra ett allt större lass. I dag hjälper 16 procent av befolkningen i länet någon äldre person, enligt en studie som gjorts av Eva Jeppson Grassman på Sköndalsinstitutet.
Som ni kunde höra i Radio Stockholm i går så väntar en dramatisk ökning av antalet äldre i länet. Varken kommuner eller forskare räknar med att resurserna till äldreomsorgen håller jämna steg med vårdbehoven. Därför väntas anhöriga få axla ett större ansvar för äldrevården. Redan i dag hjälper 16 procent av stockholmarna regelbundet någon äldre person, 5 procent vårdar någon i hemmet, enligt en undersökning som gjorts av professor Eva Jeppson Grassman vid Sköndalsinstitutet.