Sjödin begär ny prövning i HD

Förra SSU-ordföranden Anna Sjödin begärde på torsdagen att Högsta domstolen, HD ska bevilja en ny prövning av den fällande domen mot henne efter det uppmärksammade krogbråket.

Sjödin dömdes i höstas av Stockholms tingsrätt till dagsböter för bland annat förolämpning och våld mot tjänsteman. I december nekade Svea hovrätt att pröva målet mot henne.

Sjödin anser att tingsrätten inte redogjort för hur den ser på de vittnesuppgifter som stödjer hennes version av bråket.