Inga parasiter funna i stängda Breviksbadet

De vattenprover som tagits i Bredviksbadet på Lidingö visar inga spår av parasiten Crypto-sporidium. Badet stängde i slutet av förra veckan efter att ett hundratal barn och ungdomar insjuknat i diarreér.
Jessica Berggren , miljö - och hälsoskyddsinspektör i Lidingö Stad säger till Radio Stockholm att de ändå är ganska säkra på att det har funnits smitta i vattnet. Miljö - och hälsoskyddskontoret ska nu ta ytterligare prover i bassängen. Resultatet från de proverna väntas komma senare i veckan.