Stockholmare positiva till utjämningsskatt

De flesta stockholmare tycker att levnadsvillkoren ska vara lika över hela landet och ser därför positivt på till exempel det mycket omdebatterade utjämningsskatten till Norrlandslänen, Dalarna och Värmland.
Det visar en ny opinionsundersökning, Sverigebilder 2002, som genomförts av Demokratiinstitutet vid Mitthögskolan i Sundsvall på uppdrag av skogslänsgruppen. 2000 boende i Stockholms län och 2000 boende i skogslänen tillfrågades i undersökningen.