Ordningsbetyg införs i Stockholmsskolor

Från kommande höst kan det bli omdömen i ordning och uppförande i Stockholms skolor. Förslaget kommer från den borgerliga majoriten som ser det som ett sätt att få en lugnare miljö i stökiga klassrum.

– Jag tycker att det är väldigt bra, jag tror att det kan hjälpa till att stödja elever som inte kan koncentrera sig så mycket, att tänka mer på betygen och koncentrera sig mer på lektioner, säger Ludvig Mossberg som går i klass nio på Gubbängsskolan i södra Stockholm.

– Jag tror att de elever som beter sig illa och så, de kommer bara fortsätta. Jag tror att de tycker att det är kul, att nu har det kommit en regel att de ska sköta sig, då tror jag att de inte kommer sköta sig överhuvudtaget, säger, eleven Jonna Pettersson på Gubbängsskolan.

Det föräldrar som vill ska få information om hur deras barn sköter sig i skolan. Omdömet i ordning och uppförande kommer att gälla både grund- och gymnasieskola.

– Vi tycker att det här är ytterligare ett redskap för lärarna för att se till att det blir lite mer lugn och ro i klassrummen, säger Lotta Edholm, folkpartistiskt skolborgarråd.

Vad finns det för stöd i forskningen att ordningsbetyg ger en lugnare arbetssituation?

– Det finns stöd för i forskning att det är väldigt viktigt med tydlighet, men det är viktigt också att komma ihåg att det här inte är det enda, vi måste jobba på väldigt bred front i Sverige om vi ska få mer av lugn och ro i klassrummen, säger Lotta Edholm.

Men Carin Jämtin, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd sågar förslaget. Hon menar att det krävs annat för att få lugn i klassrummen.

– Ordning och reda i klassrummen är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig något, och förutsättning för ordning och reda är att vi har många vuxna lärare, fritidsledare och andra i klassrummet, på skolgårdarna och nära eleverna i grundskolorna, säger Carin Jämtin.

Men även under er majoritet så fanns ju de här problemen och ni lyckades inte med de metoder som du nu förespråkar?

– Vi är väl medvetna om det, därför fanns det också i vårt budgetförslag mer resurser till fritids och lite mer resurser till skolorna för att man skulle kunna fortsätta att öka antalet vuxna i skolan, säger det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Carin Jämtin.