Ralph Erskines hem blir byggnadsminne

Arkitekten Ralph Erskines bostad och kontor på Lovön vid Drottningholm blir byggnadsminne. Byggnaden är modernistisk och utförd i betong, byggd 1963. Länsstyrelsen som har byggnadsminnesförklarat Erskines bostad anser att han var en av vår tids mest nyskapande arkitekter.

Ralph Erskine har i Stockholmsområdet bland annat ritat Ekerö centrum och Allhuset, Universitetsbiblioteket och Sporthallen i Frescati i Stockholm.

Ralph Erskine avled i mars 2005, 91 år gammal.