Finansiärer söks till Citybanan

Regeringen undersöker nu möjligheten att få med fler finansiärer för att bygga pendeltågstunneln Citybanan under Stockholm. För närvarande fattas runt fem miljarder kronor till projektet och därför inleds nu förhandlingar med kommuner och landsting utanför länet om medfinansiering.

Regeringens utredare föreslog före nyår att pendeltågstunneln Citybanan byggs för att lösa trängseln på spåren genom Stockholm. Och trots tidigare tvekan till bygget - utreder nu regeringen om det går att få fram fler finansiärer till projektet som beräknas kosta 16-miljarder kronor.

Idag fattas runt fem miljarder - men en del går troligen att få fram genom nybyggen vid centralen.

Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld:s uppgift blir att försöka förmå kommuner och landsting i mälardalsregionen och östra Götaland att vara med och betala så mycket som möjligt av de miljarder som saknas för närvarande.