Protester mot överbeläggning på akuten

Sjuksköterskor på Södersjukhusets akutmottagning kräver åtgärder för att få stopp på överbeläggningen. I ett öppet brev till sjukhusledningen och ansvariga politiker skriver de att Landstinget i Stockholm har strukturella problem som leder till att patienter skickas till akuten i onödan.

– Akuten får ta hand om patienter som inte ska till oss och det måste man göra något åt, för det är mycket dyrare att ha en massa folk på akuten än att de går på primärvården eller att de äldre får hjälp hos geriatriken, där de ska få hjälp, säger sjuksköterskan Anna Linder, en av initiativtagaren bakom brevet.

Enligt Anna Linder har de här problemen funnits i fyra - fem år, men under hösten har situationen försämrats ytterligare säger hon. Tillfälliga lösningar är att sätta plåster på sår som fortsätter blöda istället för att operera, menar sjuksköterskorna.

Och de har fått starkt stöd i sina protester - 600 anställda vid Södersjukhuset och ambulansförare har skrivit under brevet. Även vd:n för SÖS, Christina Söderholm, delar personalens uppfattning. Men hon säger till Radio Stockholm att även om de strukturella problemen blir lösta så saknas det vårdplatser och resurser på Södersjukhuset.

Stockholms läns landsting håller på med en utredning om vårdsituationen i länet, som väntas bli klar i februari, enligt folkpartisten Maria Wallhager, biträdande finanslandstingsråd.

– Utredningen kommer då förhoppningsvis visa på om det finns behov av mer vårdplatser och i så fall var, säger Maria Wallhager.

När kan de få se en konkret förändring på akuten?

– Ja, det är ju svårare då eftersom de långsiktiga lösningarna är just långsiktiga och det är ingenting som kan förändra situationen imorgon.