Ägare till aktier för 186 miljoner sökes

Länsstyrelsen i Stockholms län söker ägarna till aktier värda 186 miljoner kronor. Aktierna har blivit tvångsinlösta när företag blivit uppköpta.

Aktieägarna har inte gått att nå, orsaken kan vara att de är dödsbon eller att de ärvt aktierna utan att veta om det.

Pengarna finns hos Länsstyrelsen i tio år och aktieägarna har själva ansvar för att de hämtas ut.