Södertälje hamn byggs ut

Södertälje hamn tar nu upp kampen med Stockholms hamnar när den byggs ut med 150 meter. Det kommer att kosta 83 miljoner kronor och ska vara klar sommaren 2008.

Den nya kajen är en förlängning av den gamla containerkajen som kommer bli dubbelt så lång som idag.

Erik Froste som är VD i Södertälje hamn säger till Radio Stockholm att det är en viktig investerng för hamnen och att den nu kommer kunna konkurera med den planerade storhamnen i Norvik i Nynäshamn.