Vattenståndet nära rekord i skärgården

Vattenståndet i Stockholms skärgård nådde på söndagsförmiddagen ett av de högsta värden som uppmätts hittills. Saltsjön hade då stigit till 104 centimeter över normal nivå, skriver Dagens Nyheter. Områden och tomter nära vattnet har drabbats av översvämningar och en del båtar har slitit sig.

Högt vattenstånd i Saltsjön betyder också att risken för översvämning i Mälaren ökar, eftersom vattnet inte går att tappa av näår vattenståndet i havet är för högt.

Även i Mälaren är vattenståndet högt, cirka 40 centimeter högre än det normala.